Pro ty, které zeměpis ještě pořád baví...


Lipany - rozhodujúca bitka

08.11.2009 17:28

Obec Lipany sa nachádza asi 30 km východne od Prahy, leží približne v strede medzi historickými mestami Český Brod a Kouřim (z Č. Brodu je to asi 8 km).

Pri Lipanoch sa 30. mája 1434 odohrala bitka, ktorá zmenila dejiny českého národa. Na Lipskej hore boli definitívne porazené vojská husitov. Túto pamätnú udalosť na vrchole neveľkej hory (367 m n.m.) pripomína mohyla. Na jej obvodových stenách sú rôzne ďalšie výroky a citáty z rôznych časových období, napríklad aj tie, ktoré upozorňovali ešte počas prvej republiky na nebezpečenstvo fašizmu. Každopádne to stojí za vzhliadnutie.

—————

Späť