Odliv mozgov zo škôl

06.04.2009 17:13

Nie je to tak dávno, čo žiaci istého nemenovaného pražského gymnázia (pod Vyšehradom) protestovali proti zjavne nespravodlivo získanej maturite ich spolužiaka, ktorý nesplňoval ani základné podmienky pre jej získanie. Jeho otec však zastával (možno ešte zastáva) natoľko významnú funkciu, že mohol ponúknuť vysokoškolsky vzdelanej a dlhoročnou pedagogickou praxou ostrieľanej riaditeľke také "argumenty", ktoré nemohla odmietnuť. A ani sa k nim verejne vyjadriť. Áno, maturita má ešte stále veľkú cenu a gymnázia chcú byť výkladnou skriňou stredoškolského vzdelávania. Preto sa chce na ne každý dostať. A čím skôr, tým lepšie. A to je kameň úrazu nielen stredoškolského, ale aj základného vzdelávania.
Spoločnosť je dnes nastavená tak, že každé rozumovo nadané dieťa sa musí pokúsiť v piatom, najneskôr v siedmom ročníku o prijatie na osemročné gymnázium. Bola by to predsa hanba hovoriť, že ste sa nedostali na "gympel a furt chodíte na obyčajnú základku". Áno, chodiť na gymnázium vždy bolo a je prestíž. Otázkou zostáva čo je potom štúdium tých všetkých ostatných oborov, vrátane základnej školy. Je to hanba? Áno, je to hanba každej spoločnosti, ktorá k tomu tak pristupuje. Skôr alebo neskôr sa jej to vráti (a momentálne už i vracia) ako bumerang.
Tým, že nielen tí najlepší ale aj tí dobrí žiaci odchádzajú zo "zabehnutých" triednych kolektívov, dochádza v podstate k odlivu pozitívnych vzorov, tzv. ťahúňov, zovšetkých tried našich základných škôl.Takouto selekciou sa vytvárajú druhostupňové kolektívy, ktorých úroveň sa musí automaticky znížovať. Tí, ktorí mali dvojky, majú zrazu jedničky. Tí, ktorí mali trojky, majú možno dvojky atd. Na druhú stranu, tí ktorí prídu na gymnázium zistia, že ak mali predtým jedničky, tak teraz majú problém to vytiahnuť aspoň na dvojku. V niektorých predmetoch. Ale vydrží ich "pracovná morálka" až do maturity v porovnaní so štvorročnými gymnazistami? Rád by som veril, že ano. Ale pochybujem.
Gymnáziá sú bezpochyby najvyššou možnou úrovňou stredoškolského vzdelávania a musia nimi zostať. Základné školy sú oproti tomu prirodzene zoskupené kolektívy detí rôzneho intelektu, schopností, povahy a záujmov a ako také nimi musia zostať. Systém osemročných gymnázií robí z gymnázií obyčajnejšie stredné školy a zo základných škôl neobyčajnešie školy, alebo ak chcete zvláštne.
Je to dedičstvo ešte z prvej Československej republiky. Rovnako ako úradnícka vláda. A ako sa ukazuje, význam oboch by bolo treba s odstupom času prehodnotiť. 

—————

Späť