Prezentace Zeměpis

Európa - doplňovačka štátov - úlohou je poskladať obrysy jednotlivých štátov do mapy Európy (puzzle)

Česko-Slovensko minerálky - hra, u ktoré se naučíte, odkud jednotlivé stolové minerální vody pocházejí

ČR - hrady - procvičování umístění 19 nejznámějších hradů s možností obrazové nápovědy

ČR - kraje - procvičování umístění krajů ČR s obrázkem krajského města

ČR - lázně - je potřeba kliknout na místo (ikonu), kde se zadané lázně nacházejí. Aktivitu doplňují obrázky zadaných lázní.

ČR - města - procvičování lokalizace 13 krajských měst ČR

ČR - města s obrázky - aktivita k procvičení lokalizace 118 českých a moravských měst od největších po ty nejmenší s obrázkem daného města.

ČR Vodstvo - aktivita na procvičování lokalizace 33 řek a 15 nejvýznamnějších vodních nádrží v ČR

Pohoří ČR - aktivita na procvičování lokalizace 31 nejznámějších geomorfologikých celků ČR (pohoří, pahorkatiny, pánve a nížiny). Ke každé špatné odpovědi je 6 stupňová nápověda, podle vzdálenosti od správné odpovědi.

Historický vývoj území ČR - prezentace do výuky s retrospektivním sledem historických událostí (od současnosti až k Velké Moravě)

Geologický vývoj ČR - obrazová i textová prezentace do výuky, od Starohor až do Čtvrtohor

Chráněná území ČR (2019) - hra s mapou Chráněných území ČR včetně CHKO Brdy

Povrch ČR - didaktická pomůcka do hodin zeměpisu (prezentace na dané téma)

Automobilový průmysl ČR - prezentace do výuky - nejznámější závody osobních i nákladních aut včetně autobusů

Energetický průmysl ČR - prezentace do výuky - na úvod srovnání energetických mixů vybraných států světa

Vatikán - prezentace v češtině z roku 2019 (stručné dějiny, politika a státní zřízení, hospodářství a památky)

Sluneční soustava - prezentace z roku 2020 o všech objektech Sluneční soustavy včetně pohyblivých obrázků (gif) Slunce a planet

Vesmíropis 6. roč. - prezentace základních pojmů o vesmíru ze zeměpisu 6. roč. ZŠ

Otázky zeměpisně-matematické

Otázky zeměpisně-dějepisné

Poutnická místa světa - obrazová prezentace nejvýznamnějších poutnických míst všech světových náboženstev se stručným popisem nábožensko-historického významu místa

Světová náboženství - stručná zeměpisná prezentace o 5 největších náboženstvích světa + největší budhistické sochy světa

Endemity (CZ) - endemity Česka, Slovenska, Evropy a ostatních světadílů + živé fosílie, glaciální relikty a kosmopolitní druhy

Afrika - státy na mapě - procvičování států Afriky pro ZŠ, včetně Kanárských o., Kapverd, Seychell, Komor a Maurícia

Afrika - státy - procvičení všech 56 států Afriky včetně Somalilandu a Západní Sahary + dvoustupňová obrazová nápověda

Afrika - hlavní města - procvičování všech hlavních měst Afriky s nápovědou (název státu)

Afrika - povrch - procvičování pohoří, pánví a pouští s obrázky a textovou nápovědou

Afrika - vodstvo - otevřená (lze upravit) obrazová prezentace o řekách, jezerech, přehradách a vodopádech s krátkým textem

Afrika - test na vodstvo - procvičování řek a vodních nádrží Afriky

Severní Amerika - ostrovy a souostroví - procvičování 20 ostrovů a souostroví s obrázkem, od Grónska až po Barbados

Severní Amerika - poloostrovy, zálivy, průlivy, moře - 6 poloostrovů, 6 zálivů, 7 moří a 6 průlivů s obrázky

Severní Amerika - povrch - procvičování lokalizace pohoří, plošin, nížin, pouští, vrcholů a sopek včetně Údolí smrti

Severní Amerika - vodstvo - procvičování lokalizace 10 nejznámějších řek a 10 jezer včetně obrázku

Severní Amerika - státy - procvičování 25 států Severní a Střední Ameriky včetně Karibských států, ke každému státu je vlajka

Jižní Amerika - povrch - procvičování 11 geomorfologických celků J. Ameriky

Jižní Amerika - vodstvo - procvičování 15 jihoamerických řek, 2 největších jezer a největší přehrady a 2 vodopádů

Jižní Amerika - státy - procvičování 13 nezávislých států a závislých území s možností špatné odpovědi

Jižní Amerika - státy s vlajkami - hra na procvičování jihoamerických států

Asie - ostrovy - procvičování 24 asijských ostrovů včetně konkrétních japonských a indonéských

Asie - poloostrovy - procvičování 13 asijských poloostrovů postupně dle velikosti až po Gydský a Šantugský

Asie - zálivy a průlivy - procvičování 10 asijských průlivů a 7 zálivů

Asie - moře - procvičování 20 asijských moří

Asie - vodstvo - procvičování 19 asijských řek s možností nápovědy, 5 jezer a největší vodní přehrady světa

Asie - státy - graficky náročná hra na procvičování všech asiských států včetně Taiwanu ale bez Egyptu (Sinajská část chybí)

Asie - hlavní města - procvičování umístění hlavních měst Asie podle abecedního pořadí, možnost létající nápovědy/řešení