Prezentace Zeměpis

Európa - doplňovačka štátov - úlohou je poskladať obrysy jednotlivých štátov do mapy Európy (puzzle)

Česko-Slovensko minerálky - hra, pri ktorej sa naučíte, odkiaľ jednotlivé stolové minerálne vody pochádzajú

Otázky Zeměpis - pokročilí - veľký kvíz (83 otázok), tipni si správnu odpoveď a po kliknutí sa ju dozvieš

ČR - hrady - procvičování umístění 19 nejznámějších hradů s možností obrazové nápovědy

ČR - kraje - procvičování umístění krajů ČR s obrázkem krajského města

ČR - lázně - je potřeba kliknout na místo (ikonu), kde se zadané lázně nacházejí. Aktivitu doplňují obrázky zadaných lázní.

ČR - města - procvičování lokalizace 13 krajských měst ČR

ČR - města s obrázky - aktivita k procvičení lokalizace 118 českých a moravských měst od největších po ty nejmenší s obrázkem daného města.

ČR Vodstvo - aktivita na procvičování lokalizace 33 řek a 15 nejvýznamnějších vodních nádrží v ČR

Pohoří ČR - aktivita na procvičování lokalizace 31 nejznámějších geomorfologikých celků ČR (pohoří, pahorkatiny, pánve a nížiny). Ke každé špatné odpovědi je 6 stupňová nápověda, podle vzdálenosti od správné odpovědi.

Historický vývoj území ČR - prezentace do výuky s retrospektivním sledem historických událostí (od současnosti až k Velké Moravě)

Geologický vývoj ČR - obrazová i textová prezentace do výuky, od Starohor až do Čtvrtohor

Chráněná území ČR (2019) - hra s nejaktuálnější mapou Chráněných území ČR včetně CHKO Brdy

Povrch ČR - didaktická pomůcka do hodin zeměpisu (prezentace na dané téma)

Antarktida - pracovní list se základními informacemi, otázkami, úlohami a slepou mapou

Vatikán - prezentace v češtině z roku 2019 (stručné dějiny, politika a státní zřízení, hospodářství a památky)

Sluneční soustava - prezentace z roku 2020 o všech objektech Sluneční soustavy včetně pohyblivých obrázků (gif) Slunce a planet

Vesmíropis 6. roč. - prezentace základních pojmů o vesmíru ze zeměpisu 6. roč. ZŠ

Mapové značky (CZ) - uzavřená prezentace do výuky zeměpisu

Otázky zeměpisně-matematické

Otázky zeměpisně-dějepisné

50 divů středověku - jednoobrázková prezentace vybraných památek z celého světa z období středověku zapsaných do Seznamu světového dědičství UNESCO

Poutnická místa světa - obrazová prezentace nejvýznamnějších poutnických míst všech světových náboženstev se stručným popisem nábožensko-historického významu míesta

Stracená místa starověku - obrazová prezentace nejvýznamnějších archeologických lokalit starověkých míst

Afrika v otázkách (CZ) - 6 jednoduchých otázek o Africe, možnost doplnit další otázky

Atmosféra (CZ) - prezentace do hodin zeměpisu o stavbě a složení zemské atmosféry

Endemity (CZ) - endemity Česka, Slovenska, Evropy a ostatních světadílů + živé fosílie, glaciální relikty a kosmopolitní druhy

Afrika - státy na mapě - procvičování států Afriky pro 7. roč. včetně Kanárských o., Kapverd, Seychell, Komor a Maurícia

Afrika - vodstvo - otevřená (lze upravit) obrazová prezentace o řekách, jezerech, přehradách a vodopádech s krátkým textem

Afrika - test na vodstvo - procvičování řek a vodních nádrží Afriky

Severní Amerika - ostrovy a souostroví - procvičování 20 ostrovů a souostroví s obrázkem, od Grónska až po Barbados

Severní Amerika - poloostrovy, zálivy, průlivy, moře - 6 poloostrovů, 6 zálivů, 7 moří a 6 průlivů s obrázky

Severní Amerika - povrch - procvičování lokalizace pohoří, plošin, nížin, pouští, vrcholů a sopek včetně Údolí smrti

Severní Amerika - vodstvo - procvičování lokalizace 10 nejznámějších řek a 10 jezer včetně obrázku

Severní Amerika - státy - procvičování 25 států Severní a Střední Ameriky včetně Karibských států, ke každému státu je vlajka